Radio Logos 94.2 FM is a broadcast radio station from Pogradec, Albania, providing Relgious, Christian, Gospel music and Education.

Radio Logos është një shërbesë nga Asambleja Biblike në Pogradec që filloi në vitin 2006 dhe është një bekim i madh për dëgjuesit e saj.

Radio Logos është një shërbesë radiofonike nga Asambleja Biblike në Pogradec që filloi në vitin 2006 dhe është një bekim i madh për dëgjuesit e saj. Radio Logos mund të dëgjohet në Pogradec në frekuencën 94.2 FM, në Librazhd në 100.3 FM dhe në zonën e Mokrës si edhe në Korçë në 103.5 FM. Radio Logos mund të dëgjohet edhe kudo përmes internetit si dhe në formate të ndryshme për pajisje të ndryshme të lëvizshme. Radio Logos synon të përhapë Fjalën e Perëndisë që sa më shumë dëgjues të njohin të vërtetat e mrekullueshme biblike. Nëpërmjet programit të larmishëm për fëmijë dhe të rritur, nëpërmjet këngëve dhe mesazheve të veçanta që transmeton, Radio Logos sjell inkurajim për dëgjuesit dhe kërkon t'i ndihmojë ata të kuptojnë se kanë nevojë për Jezusin si Shpëtimtarin e jetës së tyre dhe ndihmon besimtarët për t'u rritur në ecjen e tyre me Zotin. Radio Logos është me kohë edhe pa kohë për dëgjuesit e saj, 24 orë në 7 ditë në javë për të mbjellë farën e mirë të Fjalës së Perëndisë dhe për të ujitur farën e mbjellë. Mësimet praktike dhe doktrina e shëndoshë janë një pjesë e rëndësishme për Radio Logos. Stafi i Radio Logos fton çdo ditë dëgjuesit e saj për të shijuar muzikën e ëmbël dhe programet e larmishme për të gjetur freskim frymëror, paqe, dashuri dhe çlodhje përmes mesazhit që transmeton.

Radio Logos është një shërbesë radiofonike nga Asambleja Biblike në Pogradec që filloi në vitin 2006 dhe është një bekim i madh për dëgjuesit e saj. Radio Logos mund të dëgjohet në Pogradec në frekuencën 94.2 FM, në Librazhd në 100.3 FM dhe në zonën e Mokrës si edhe në Korçë në 103.5 FM. Radio Logos mund të dëgjohet edhe kudo përmes internetit si dhe në formate të ndryshme për pajisje të ndryshme të lëvizshme.

2006

Leave a comment about Radio Logos 94.2

Put your name to send
You should say something to send
You must verify that you are human

Added to favorites

Signup using your Facebook account and sync your favorites radios across devices

No thanks

Signup with Facebook

Signup using your Facebook account and sync your favorites radios across devices

No thanks

Share on Facebook

Like this radio station a lot? Share it on Facebook. Spread the word!

Share on Facebook
No thanks

Welcome to Streame!

Thank you! Now you are part of the 150,000 users who listen to the radio on Streame. Share your joy with your friends and help us create a great community. Spread the word!

Share on Facebook
No thanks